Výstava Moje cesta

Další informace

  • Autor: Hynek Dřízhal
  • Spolupráce: Pavel Borůvka
  • Rok: 2013
  • Klient: Obecně prospěšná společnost Sirius o.p.s.
  • Místo: Praha, Výstaviště Holešovice

Na ploše 1300 m2 se 7 297 návštěvníků seznámilo s mnoha aspekty života lidí s různými typy zdravotního postižení.
Za architektonické řešení a design výstavy jsme obdrželi Cenu za přístupný design / Equal Design Award.