Kia E - Salon

Další informace

  • Autor: Mgr. Magdalena Pertlová, MgA. Barbora Nedvědová
  • Rok: 2022 - 2023
  • Klient: BOWTIE s.r.o.
  • Foto: facebook.com/kiaczech
  • Rozsah práce: Projektová a výrobní dokumentace, výroba a montáž instalace, realizace