Vstup do Univerzity Karlovy

Další informace

  • Autor: Jan Lorenc
  • Rok: 2017

Hlavním cílem této architektonické studie je propojení historie se současným designem. Minimalistický design spojuje moderní materiály s původními. Sklo, kov a světlo jsou v harmonii s kamenem a hrubou omítkou. Moderní tvarosloví je v souznění s klenbami a oblouky. Organicky tvarovaná LED svítidla proplouvají prostorem, skoro jako by levitovala a ozařují stropy. Samotný interiér pak osvětluje jen světlo nepřímé. Tímto způsobem je ideově propojená historie univerzity s její budoucností.