Jatka78 - úpravy galerie ve foyeru

Další informace

  • Autor: Hynek Dřízhal
  • Rok: 2014
  • Klient: Jatka 78
  • Místo: Praha
  • Foto: Jakub Jelen
  • Rozsah práce: Design, Autorský dozor

Náš designer Hynek Dřízhal byl osloven vedením Jatek78, aby vytvořil silný designový prvek a sjednocující styl pro interiér divadla. Vytvořil tedy jednoduché členění pro foyer, kde se nachází šatna, prodej merchandisingu, bar, galerie a malá stage. Pro optické oddělení jednotlivých částí interiéru byla vytvořena umělecká instalace z použitých dřevěných odřezků. Tento materiál byl zvolen, protože hlavním přáním klienta bylo vytvořit návrh s velmi nízkou cenou realizace. Dřevěná instalace nejenže pocitově dělí interiér foyeru, ale tvoří velmi příjemný prostor pro posezení hostů.