Návrh interieru vstupního podlaží kancelářské budovy

Další informace

  • Autor: Hynek Dřízhal, Veronika Řandová
  • Rok: 2014
  • Klient: I. T. A. Servisni s.r.o.
  • Místo: Praha

Otevřený prostor celého vstupního podlaží byl pro nového uživatele kancelářské budovy nevyužitelný. Cílem návhu bylo ekonomicky využít plochu a vytvořit důstojný vstup do budovy pro společnost zabývající se distribucí zdravotnických přístrojů.