Rock Café - renovace interiéru klubu

Další informace

  • Autor: Jiří Šmejkal
  • Spolupráce: Pavel Borůvka
  • Rok: 2015
  • Klient: Rock Café
  • Místo: Praha
  • Foto: www.klapper.cz

Dosavadní boxové uspořádání limitovalo možnost pohybu v předsálí a striktně určovalo pozice míst i způsob průchodu. Velkorysý prostor tak působil menší a omezený překážkami. Nové dispoziční řešení klade důraz na snadný přístup k místům, pohyb a orientaci. Boxy byly zrušeny a dispozice otevřena. Dosáhlo se tak zvýšení kapacity a zvětšení prostoru pro pohyb. Maximální část konstrukce sedacího nábytku podél stěn byla zachována a repasována. Využit byl i původní stolový nábytek. Prostor nyní nabízí 60 míst k sezení.

Parametricky navrhovaný podhled zakrývající technické instalace měl za úkol vytvořit jedinečnou atmosféru předsálí a být snadno identifikovatelný. Základní vzor trojúhelníku se opakuje i na původní mramorové dlažbě. Změnou výškových úrovní získává pozorovatel i pouhým průchodem předsálí ojedinělý pocit v každém místě pohybu. I přes různorodý tvar podhledu došlo k minimálnímu snížení světlé výšky. Prostorové uspořádání panelů zároveň zlepšuje akustické podmínky předsálí. Vlivem definované geometrie lze kombinací svítidel docílit různorodé atmosféry podle preferované funkční náplně. Použitím generativních procesů bylo možné zajistit rychlou a často opakovanou manipulaci s 3D modelem podhledu až do fáze výrobní dokumentace. Forma velmi přesně zohledňovala pozici a velikost rozvodů vzduchotechniky, umístění revizních otvorů, světel a elektroinstalací. V prvotních fázích bylo nutné dodržet velké množství limitů, sledovat počet a maximální velikosti jednotlivých dílců pro volbu formátu materiálu, až po změny osové vzdálenosti celého systému. Užitím parametrického modelu bylo snadné rychle sledovat data všech dílů najednou, včetně informací o plochách i ceně materiálu. Pro zjednodušení výroby se v návrhu opakuje série základních 32 trojúhelníků, které doplňují speciální atypické trojúhelníky v místech návaznosti na stavební otvory. Volba pohledových materiálů vycházela z barevnosti klubu Rock Café. Dominantní červená byla doplněna rezavějícím výrazem oceli Corten, která podtrhuje rockovou atmosféru klubu. Z důvodů snížení hmotnosti, zlepšení akustických vlastností, radikálnímu zjednodušení a zrychlení výroby i instalace v limitním čase byl podhled vyroben ze sádrokartonových desek opatřených několikavrstvou formou ručně nanášené patiny. Podhled a povrch stěn tvoří 197 trojúhelníků o ploše 141 m2.

Podsvícené logo, frézované a ohýbané z jednoho kusu Cortenu, funguje jako pozadí merchandise pultu pro focení návštěvníků a kapel. Hlavním průhledem je promítaná projekce s aktuálním děním na sále. Nový zvukový systém v předsálí umožňuje při vysoké kapacitě sálu divákům zážitek z koncertu i v klidnější atmosféře. Promítací plochu lze použít také pro přednášky nebo firemní akce. Zábradlí lemující honosné trojramenné schodiště s mramorovou dlažbou bylo zachováno, doplněno o příčky a nalakováno. V úrovni vstupního podlaží informuje o pozici sálu podsvícený rozcestník z oceli Corten.