FORUM 2000

Další informace

  • Autor: Jiří Šmejkal, Jan Lorenc
  • Rok: 2016
  • Klient: FORUM 2000
  • Foto: Ondřej Besperát, Jan Hromádko, Štěpán Mikuda
  • Rozsah práce: Návrh designu dekorací

Studio Archonaut mělo tu čest podílet se na vytvoření designu scénografie Fora 2000. Pro veřejnou přednášku Sekulární etika jseme zvolili jako hlavní dominantu scény nadživotní silulety V. Havla a Dalajlámy. Tyto silulety jsou tvořeny citáty jmenovaných velkých myslitelů. Stíny jsou vyznačeny tučným fontem a světlá místa fontem normálním. Písmo z dálky splývá v obrazy obou mužů. Zblízka je pak možné rozeznat útržky jejich citátů. Pro setkání v Žofíně jsme vymysleli dekoraci, která je vyrobená z pěnového systému Nopaplank. Tento materiál jsme zvolili proto, že výborně odráží světlo, je lehký a dobře opracovatelný. Dekorace je spojována jenoduchými zámky.