Cirk La Putyka - Roots

Další informace

  • Autor: Hynek Dřízhal
  • Spolupráce: Jan Lorenc
  • Rok: 2016
  • Klient: Cirk La Putyka
  • Místo: Berlín
  • Foto: foto Tomáš Třeštík
  • Rozsah práce: Design scény, návrh konstrukce scény

Na počátku roku 2016 mělo v berlínském divadle Chamäleon premiéru představení Roots. Studio Archonaut pomáhalo s návrhem mechanických komponentů scény. V tomto případě měl klient speciální požadavky na funkci konstrukce. Klient požadoval možnosti přestavby scény během představení v rámci několika desítek sekund. Bylo třeba integrovat trampolínu a teeterboard do pódia z důvodu nízké světlé výšky berlínského divadla Chamäleon. Pro skoky na tomto nářadí je nutná určitá výška podledu, a proto nebylo možné umístit trampolínu a teeterboard přímo na podium. Do konstrukce bylo také třeba integrovat bradla a velké pohyblivé panely, díky kterým je možné podium zaklopit a vytvořit jednolitou plochu jeviště.