Úpravy exteriérů hotelu Ilf

Další informace

  • Autor: Jan Lorenc
  • Rok: 2017
  • Klient: KIBALA s.r.o.
  • Místo: Praha

Hlavní důraz při návrhu obnovy exteriérových prostorů hotelu ILF byl kladen na zvýraznění atraktivity hotelových zařízení jako jsou restaurace, kavárna a bar. Původní ráz exteriérových ploch před hotelem měl spíše tendenci hotel oddělovat od ulice. Nový návrh zeleně má za cíl opticky propojit hotel s okolím, a tak přitáhnout více zákazníků. Jedním z požadavků klienta bylo vytvořit funkční plochu před hotem, na které bude možné pořádat občasné akce a festivaly. Navrhli jsme použít čtvercovou betonovou dlažbu a pomocí různých formátů této dlažby jsme chtěli graficky odlišit různé funkce. Dále jsme pomocí zatravňovací dlažby vytvořili plochy, které budou využívány jen občas (pro parking, stánky atd.) a zároveň tyto plochy příliš nezmění vsakovací poměry. 

Moderní grafika má za úkol osvěžit celkový zastaralý výraz hotelu, avšak nesnaží se bojovat s původním architektonickým konceptem. Největším problémem je dle našeho názoru vchod do hotelu. Nyní je nedostatečně zvýrazněn a kvůli nedostatku původního architektonického návrhu je vchod příliš malý a temný. Studio Archonaut proto navrhuje vložit do prostoru vchodu odrazové skleněné plochy s integrovanými svítidly. Jako optické zvětšení a zvýraznění vchodu je navrženo wallwashové nasvícení vchodových stěn.

Dalším úkolem bylo navrhnout obnovení zahrádky napojené na restauraci. Klient si přál, aby bylo zachováno skleněné zastřešení a původní zahradní nábytek. Dále bylo nutno navrhnout výčep, který bude obsluhovat zahrádku, ale i občasné akce, které se konají na plochách před hotelem. Výčep jsme navrhli z dutinkového polykarbonátu, který je odolný a zároveň působí vzdušně. Volba polykarbonátu také umožnila efektní nasvícení výčepu.