Studie tréninkového centra Skleněnka

Další informace

  • Autor: Jan Lorenc, Jiří Šmejkal, Hynek Dřízhal
  • Rok: 2016
  • Klient: Jatka 78
  • Místo: Praha - Holešovice

Divadlo Jatka78 požádalo studio Archonaut o ideovou studii nové tréninkové haly pro výuku artistů. Pro tyto účely byla vybraná stavba skleněné haly, která se nachází hned vedle divadla Jatka78 v Praze Holešovicích.  

Stávající stav:

Řešené objekty se nachází v ulici Jateční 1530/33 v Praze Holešovicích. Studie se zabývá řešením nových možností funkční náplně objektů 11A a částí objektu 11. Oba objekty jsou situovány v pravé části od středové osy areálu, vedené od hlavního vstupu z Bubenského nábřeží. Dle plánu Ústředních jatek v Holešovicích z roku 1897 objekt plnil původně funkci tržnice masa. Zachoval si částečně původní architektonický vzhled industriální průmyslové architektury 19.století.

Architektonická studie:

Naše architektonická studie vychází z požadavků Cirku La PutykaJatek78 na vytvoření tréninkového centra pro profesionální akrobaty, studenty i širokou veřejnost. Hala 11A a část haly 11 poskytují pro tento záměr ideální podmínky jak svou dispozicí, tak polohou v rámci areálu Holešovické tržnice. Především hala 11 je svou výškou a prosklenými průčelími ideální pro instalaci všech potřebných konstrukčních prvků pro všechny zásadní techniky nového cirkusu. Naše studie vychází z jednoduché kombinace vestavěných nosných konstrukcí a modulárního systému dřevěných panelů, ze kterých se skládá podstatná část zázemí. Snažíme se respektovat vzhled stávajících budov a našimi úpravami jen doplnit čisté a krásné prostory hal 11 a 11A. Realizace našeho konceptu by neměla být časově náročná. Jednotlivé moduly a konstrukce by byly vyrobené dopředu a samotná montáž by neochromila provoz areálu. Seznámili jsme se s podobou a funkčností nejproslulejších tréninkových hal v Evropě a věříme, že náš návrh přináší něco, co Praha doposud neměla. Věříme, že tento prostor svou jednoduchostí, originalitou a profesionálním technickým vybavením přitáhne mnoho lidí.